mandag 14. september 2015

Den norske fagbevegelsens engasjement for Cuba - del 1


De neste fem innleggene på denne bloggen vil handle om LOs samarbeid med Castro-regimets fagbevegelse CTC.
I solidaritetsarbeid med politiske bevegelser i andre land og særlig i andre deler av verden, langt borte fra Norge, har tilhengere av revolusjon i arbeiderbevegelsen fått makt og innflytelse. Norske tilhengere av revolusjon har fått utfolde seg med store budsjetter blant deres likesinnete i andre deler av verden. LOs samarbeid med det totalitære diktaturets fagbevegelse fremstår å være i strid med LOs egne målsetninger om å skape et rettferdig og demokratisk samfunn.
Delegasjon fra CTC på besøk i Oslo mai 2015
 

Siden 1999 har LO hatt et samarbeid med CTC, diktaturet på Cubas statlige fagbevegelse. Samarbeidet mellom CTC og LO bør vurderes kritisk. Har LO vært naive i sin velmente iver etter å hjelpe et fattig land i økonomiske krise? Har ikke LO fått med seg at Cuba er et totalitært diktatur? Har LO uten å reflektere over det, kommet i skade for å styrke en viktig del av et totalitært statsapparat? LO har som målsetninger internasjonalt å bidra til «demokratiske og rettferdige samfunn». Har samarbeidet med den cubanske fagbevegelsen bidratt til å skape demokrati og rettferdighet på Cuba? Mener LO-leder Gerd Kristiansen samarbeidet mellom CTC og LO bør fortsette eller avsluttes? Bør LO isteden søke samarbeid med andre uavhengige fagbevegelser på Cuba? Dersom LO velger å fortsette samarbeidet med CTC bør da Kristiansen gjøre som Gerd Liv Valla, og oppfordre ledelsen i CTC om å henstille til regimet om å frigi politiske fanger og respektere menneskerettigheter?

Rapportene fra forskere som har evaluert samarbeidet mellom CTC og LO, viser hvordan representantene for norsk fagbevegelsen har vurdert den politiske situasjonen i Latin-Amerika og på Cuba siden 1999. LOs samarbeid med CTC blir plassert inn i en større sammenheng der internasjonal fagbevegelse siden 1990-tallet ble vurdert som svekket av globalisering og nyliberalisme. Bølgen av regimer på venstresiden som kom til makten i Latin-Amerika rundt 2000-tallet, deriblant Brazil, vekket optimisme. I rapporter uttrykker den norske fagbevegelsen resignasjon over at den nye venstresiden ved makten «dessverre» måtte forsone seg med kapitalismen.
Forbrødring mellom LO og CTC på besøk i Oslo mai 2015

Samarbeidet med CTC oppstod i solidaritet med et Cuba i økonomisk krise etter at Sovjetunionen forsvant som økonomisk velgjører. Cubas såkalte «spesialperiode» på 1990-tallet registrerte LOs internasjonale avdeling med begeistring at ble erstattet av økonomisk bedring fra begynnelsen av 2000-tallet. Hugo Chavez kom til makten i Venezuela i 1999, og overtok etter hvert rollen Sovjet hadde hatt som økonomisk velgjører for Cuba. Cuba mottok økonomisk støtte i form av billig olje gjennom samarbeidet med Venezuela. Cuba solgte mye av den billige oljen på verdensmarkedet til markedspris. Venezuela fikk i motytelse leger, idrettsinstruktører og sikkerhetsrådgivere fra Cuba. LO registrerte den tiltakende sentralisering og kontroll Fidel Castro innførte på begynnelsen av 2000-tallet etter at den cubanske økonomien bedret seg etter at Cuba fikk tilgang til oljen fra sin venezolanske velgjører. Castro reverserte økonomiske markedsreformer som var ment å innebære desentralisering og økt selvstyre ved enkelte statlige bedrifter. Den tiltakende sentraliseringen ble av representanter for LO vurdert utelukkende i forhold til i hvilken grad sentraliseringen gjorde det lettere eller vanskeligere å fremme LOs målsetninger for samarbeidet med CTC.
I de første årene handlet samarbeidet om å spre norsk lovgivning for helse og arbeidsmiljø, likestilling, opplæring av tillitsvalgte i å føre kollektive forhandlinger og desentralisert bedriftsutvikling. Desentralisert bedriftsutvikling innebar selvbestemmelse på arbeidsplassen og å frigjøre enkeltbedrifter og deler av økonomien fra den statlige, ineffektive kommandoøkonomien. Representantene for LO beskriver hvordan lederne for bedriftene strevde med å administrere og ta egne avgjørelser etter å ha vært vant til å bli gitt og følge ordre. Ledere for lokale bedrifter skulle gå fra å motta ordre slik de hadde vært vant til, til å lære å administrere bedriften og ta egne beslutninger.

Andre del av denne teksten blir trykket 28. september.
Etter dette vil det følge ytterligere tre innlegg om samarbeidet LO og CTC.

Kilder: Rapport om Prosjektarbeid mellom LO og CTC-Cuba. Mercedes Arce og Per Ranestad, Mexico by og Oslo, 5.5.2005. Og "Evaluation of cooperacion between LO Norway and the CTC Cuba. John-Andrew Mc Neish and Ajax Irias, 9.13.2012.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.