mandag 16. februar 2015

Gro Holm og Cuba - debattinnlegg i VG - Onsdag 4. Februar.


Debattinnlegg i VG Onsdag 4. februar.

GRO HOLM OG CUBA.

I en artikkel i en uavhengig, ulovlig, cubansk lokalavis 2. februar blir samtalene mellom amerikanske myndigheter og Castro-regimet beskrevet som et sjakkspill som foregår bak ryggen på det cubanske folk. Skal det cubanske folk fremdeles måtte knytte sin skjebne til dynastiet som siden 1959 har beholdt makten ved udemokratiske metoder. Castro-dynastiet har undertrykket befolkningen ved et «Stasi»-lignende hemmelig politi, et vilkårlig rettsvesen, et ensrettet medie- og informasjonsmonopol og ved å arrestere alle som opponerer mot regimets udemokratiske metoder. Norske journalister bør være kritiske til stormakten USAs politikk, men de bør ikke la sin forståelse bli blindet av ukritisk antiamerikanisme.

Journalisten Gro Holm viser manglende forståelse for hvordan et totalitært diktatur fungerer. Kveldsnytt mandag 2. februar viste Holms reportasje om den norske utenriksministers møte med «såkalte opposisjonelle» på Cuba. Brende inviterte til møtet den opposisjon som det totalitære regimet tillater. Representanten for «Cuba Posible» som uttalte seg i reportasjen, representerer en overfor regimet forsiktig kritisk, men likevel medgjørlig opposisjon. «Cuba Posible» kritiserte i reportasjen «den uforsonlige» opposisjonen.

Hvordan regimet behandler «uforsonlig» opposisjon blir behandlet i Human Rights Watchs World report 2015. Cuba blir kritisert for å ha politiske fanger, praksis med vilkårlige fengslinger, manglende advokatbistand og for å ha nektet menneskerettighetsorganisasjoner å besøke fanger i fengsel. Cubanske myndigheter blir også kritisert for å ha dårlige sanitære forhold i overbefolkete celler, å nekte fanger medisinsk behandling og å nekte fanger å få besøk fra familie.

Gro Holm har slukt regimets propaganda. Castro-dynastiet har skjult undertrykkelse av presse- og ytringsfrihet, krenkelse av menneskerettigheter, økonomisk vanstyre og korrupsjon, ved å spille på antiamerikanisme. De har fremstilt uavhengige journalister, menneskerettighetsaktivister og demokratiforkjempere som agenter for imperialistmakten USA og forrædere med manglende nasjonalt sinnelag. Opposisjonelle som ikke lar seg skremme av mangel på presse- og ytringsfrihet på Cuba, bør lyttes til av Holm og andre norske journalister som rapporterer fra øya.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.